Divisió internacional

ABC Assessors i Consultors compta amb un equip d’especialistes en fiscalitat nacional i internacional que ofereix assessorament tant a persones físiques com jurídiques en qualsevol tipus d’operació, transacció o afer amb implicacions jurídico-tributàries.
 
Amb l’obertura del nostre país a la inversió estrangera, cada vegada són més nombrosos els particulars i les empreses d’arreu del món que desitgen invertir a Andorra i, des de la  nostra divisió internacional, donem suport en les diferents operacions d’inversió que es vulguin portar a terme al Principat, oferint solucions pràctiques i innovadores per aconseguir una optimització fiscal de les seves transaccions.
 
Tanmateix, col·laborem amb diversos bufets de gran prestigi i qualitat professional, entitats financeres i intermediaris financers, amb la finalitat de donar servei a tots els nostres clients que vulguin efectuar operacions o inversions en qualsevol país.

Destaquem dues àrees d’actuació en aquesta divisió:

INVERSIÓ ESTRANGERA A ANDORRA
 • Anàlisis i planificació fiscal de les inversions estrangeres a Andorra
 • Planificació en els desplaçaments de persones físiques a Andorra: residències sense treball i residències actives
 • Assessorament i gestió d’inversions directes en immobles
 • Constitució de societats al Principat d’Andorra
 • Gestió integral de societats andorranes (mercantil, laboral, comptable i tributari)
 • Constitució de fundacions al Principat d’Andorra
 • Fiscalitat de no residents
 • Assistència legal, econòmica i fiscal en operacions d’internacionalització d’empreses que vulguin establir-se a Andorra (franquícies, sucursals, establiments permanents, holdings,...)
 • (...)
 
PLANIFICACIÓ FISCAL INTERNACIONAL
 • Optimització de la gestió de rendes i patrimonis
 • Reestructuració de grups empresarials familiars
 • Planificació successòria
 • Planificació patrimonial
 • Planificació fiscal d’inversions a l’estranger
 • Planificació fiscal en processos d’internacionalització empresarial
 • Optimització de plusvàlues, dividends, interessos, cànons i royalties
 • Polítiques internacionals de preus de transferència
 • Assessorament en Convenis de Doble Imposició Internacional
 • Planificació fiscal a andorrans residents a l’estranger
 • (...)