Línia legal

Vostè pregunta, ABC respon
En la societat actual, les empreses, cada dia més necessiten comptar amb un assessorament que les ajudi a enfocar i resoldre tots aquells assumptes que tenen una transcendència legal.

ABC Assessors i Consultors, pensant en la necessitat d’aquest assessorament permanent, hem creat LINIA LEGAL, per poder donar resposta ràpida a tots els dubtes que es puguin generar en el tràfic jurídic.

LINIA LEGAL és un servei d’assessorament legal ràpid i eficaç, que permet a les empreses que el contracten, sense limitació de les consultes efectuades i sense necessitat que el client s’hagi de desplaçar o concertar una reunió prèvia, gaudir d’una resposta quasi immediata per part d’experts professionals.

Únicament amb una trucada telefònica, enviant un fax o un e-mail, l’empresa comptarà amb el suport de professionals del dret, economistes i assessors fiscals que li sabran donar resposta personalitzada a les seves preguntes, obtenint seguretat legal, endemés d’un estalvi de temps i costos.

Segons les necessitats de l’empresa, i en funció de l’assessorament que es precisi, ABC Assessors i Consultors ofereix als seus clients els Packs LINIA LEGAL en les següents àrees:

  • LINIA LEGAL LABORAL
  • LINIA LEGAL MERCANTIL
  • LINIA LEGAL COMPTABLE-FISCAL


Per aquelles empreses que necessitin un assessorament en totes les àrees que afectin al negoci, hem creat el servei LINIA LEGAL PIMES, quin engloba l’assessorament laboral, mercantil, comptable i fiscal.

Contractant qualsevol dels nostres packs LINIA LEGAL, l’empresa gaudirà d’un servei d’assessorament durant un any, prorrogable, mitjançant el pagament d’una quota fixa mensual en funció del perfil de l’empresa:

Autònoms i petites empreses
Mitjanes empreses
Grans empreses

LINIA LEGAL LABORAL

• Després de rebre l’alta mèdica d’un treballador, aquest no s’ha presentat a treballar. Quines mesures he de prendre?

• En el meu sector no sempre hi ha la mateixa afluència de clients.  Puc modificar la jornada de treball dels meus assalariats en funció del volum de feina del negoci?
 
LINIA LEGAL MERCANTIL

• Trasllado el meu negoci a un nou local comercial.  Quins tràmits he d’efectuar en relació a aquest trasllat de comerç?

• Vull traspassar les accions que posseeixo d’una societat a favor dels meus fills. Es poden oposar la resta de socis?
 
LINIA LEGAL COMPTABLE-FISCAL

• Vull dotar una provisió per impagaments dels meus clients.  Quins requisits exigeix la normativa comptable vigent a Andorra?

• Vull aportar un immoble a la meva societat.  Quines repercussions fiscals té aquesta operació? Hauré de liquidar ITP i Plusvàlua?