Pack integral de gestió laboral i nòmines

Més avantatges... menys costos.
Per aquelles empreses que volen externalitzar la totalitat de la gestió laboral, inclosa l'elaboració mensual de les nòmines, ABC Assessors i Consultors hem creat el Pack integral de gestió laboral i nòmines, de quota fixa mensual, per tal de tenir la certesa que tots els documents laborals s'elaboren correctament.

SERVEIS QUE INCLOU EL PACK INTEGRAL DE GESTIÓ LABORAL I NÒMINES

 • Resolució de tot tipus de consultes en l’àmbit laboral, via telèfon, fax o e-mail, sense límit
 • Redacció de contractes de treball
 • Redacció de cartes d’acomiadament
 • Notificació de faltes i sancions
 • Confecció de documents de quitança
 • Representació de l’empresa davant el Servei d’Inspecció de Treball i la CASS
 • Intermediació en conflictes laborals i acomiadaments
 • Elaboració dels butlletins de salari mensuals
 • Elaboració dels comptes d’hores mensuals
 • Altes, baixes i modificacions a la CASS
 • Informes laborals mensuals dels seus treballadors


COM FUNCIONA EL PACK INTEGRAL DE GESTIÓ LABORAL I NÒMINES

El seu advocat estarà sempre disponible perquè pugui realitzar qualsevol consulta que necessiti en l’àmbit laboral, via telèfon o e-mail, sense límit, en la gestió diària de l’empresa.

1)  El client ens envia les dades, consultes o incidències dels seus treballadors via telèfon, fax o e-mail, així com mensualment ens retorna       degudament omplert amb totes les incidències el formulari de planificació mensual subministrat prèviament per ABC
2)  ABC confecciona mensualment el compte d’hores i el butlletí de salari de tots els treballadors, així com tots aquells documents, contractes, cartes,       notificacions, etc., que s'escaiguin
3)  ABC envia la documentació al client per e-mail o fax, llesta per signar-la