Pack d’assessorament i gestió fiscal

Despreocupi’s de les seves obligacions tributàries
QUÈ ES EL PACK D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

Un servei que engloba tant l’assessorament en matèria fiscal, com la preparació i presentació de totes les declaracions tributàries d’obligat compliment per a l’empresa.

PER QUÈ CONTRACTAR EL PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

Perquè permet a l’empresa, donada la complexitat tècnica que requereix la preparació de les declaracions fiscals, tenir la certesa que les mateixes s’efectuen correctament, d’acord amb la legislació vigent i dins els terminis legals previstos.
Igualment, perquè l’empresari pot gaudir del recolzament d’un equip d’assessors fiscals que, a més de donar resposta immediata als dubtes que tingui, l’aconsellarà sobre la millor forma d’optimitzar els seus costos fiscals.

AVANTATGES DEL PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

  • Previsió
  • Confiança
  • Professionalitat
  • Seguretat

SERVEIS QUE INCLOU EL PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

  • Resolució de tot tipus de consultes en l’àmbit fiscal, via telèfon, fax o e-mail, sense límit
  • Preparació de les declaracions tributàries
  • Presentació i liquidació de les mateixes a l'Administració Tributària


COM FUNCIONA EL PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

1)  El client ens fa arribar totes les dades i/o documentació necessària trimestralment o anualment, segons escaigui
2)  ABC prepara les declaracions tributàries basant-se en la documentació aportada, les lliura al client per tal que les signi i posteriorment ABC les       presenta a l'Administració Tributària en els terminis legals previstos