Demora gestió

La solució per a reduir la morositat
Si bé és important que les empreses incrementin al màxim el volum de vendes del seu negoci, tant o més important és assegurar-se el cobrament de les seves factures i disposar d’una cartera de clients amb el mínim nivell de morositat possible.

Moltes empreses tenen reticències lògiques a iniciar una reclamació a un client que no els ha pagat la factura, per por a perdre’l.

D’altres tenen un gran volum de morosos que els deuen imports baixos, però decideixen no reclamar els deutes en pensar que si contracten el servei d’un advocat per tal de gestionar els cobraments, els suposarà un cost molt elevat.

En altres casos, les empreses es veuen impossibilitades per a reclamar als seus deutors donat que les seves transaccions comercials no han estat degudament documentades, ja sigui per manca d’aprovació de pressupostos i/o contractes, absència d’albarans signats, etc.

Amb la finalitat de prevenir i reduir la morositat que pateixen les empreses i essent l’objectiu d’ABC Assessors i Consultors que tots els seus clients puguin optar a reclamar extrajudicialment als seus deutors sense que això els suposi un cost molt elevat, hem creat el pack DEMORA GESTIÓ.

QUÈ ÉS DEMORA GESTIÓ

Un pack de prevenció i gestió extrajudicial d’impagats, per tal que l’empresa, d’una banda, pugui prevenir la morositat i, d’altra banda, compti amb una gestió eficaç de la seva cartera d’impagats.

PER QUÈ CONTRACTAR DEMORA GESTIÓ

Aquest servei és adequat per aquelles empreses que volen reduir el nombre d’impagaments de forma preventiva i continuada, portant un seguiment extern i professional dels procediments de cobrament per part d’un advocat.

AVANTATGES DE CONTRACTAR EL PACK DEMORA GESTIÓ
  • Obtenció de seguretat jurídica en la formalització de les transaccions comercials
  • Control més exhaustiu del venciment de les factures
  • Increment de les possibilitats d’èxit en els processos de cobrament a clients
  • Reducció del nombre de procediments judicials costosos
  • Comptar amb un equip d’advocats des de l’inici de la contractació del servei que podran assessorar-lo en cas de reclamacions judicials


SERVEIS QUE INCLOU DEMORA GESTIÓ

1) Verificació i assessorament de l’estructura documental de les operacions

Per cada transacció comercial l’assessorem dels documents o garanties que caldria formalitzar amb els seus clients.  D’aquesta manera, es minimitza el risc de morositat i s’obté més seguretat jurídica en el cas d’un impagament.

2) Avís de pagament previ als clients

En aquells casos en que l’empresa dubti que el client pagarà les factures en la data pactada, efectuem un avís de pagament per escrit uns dies abans de la data de venciment de la factura per tal recordar-los les seves obligacions de pagament.  Així obtenim una reducció d’eventuals impagaments.

3) Reclamacions extrajudicials als impagats

Amb la màxima professionalitat, els nostres advocats inicien la reclamació dels impagaments.  Els nostres processos de gestió de cobraments extrajudicials inclouen requeriments, negociacions del deute, transaccions privades, etc.