Pack immobiliari

El suport jurídic per al món immobiliari
Des d’ABC Assessors i Consultors, pensant en la necessitat d’oferir un servei d’assessorament immobiliari específic per a donar solució als dubtes o dificultats que es deriven de les transaccions que es produeixen en el mercat immobiliari, tant a nivell jurídic com a nivell fiscal, hem creat el PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA.

Els nostres serveis en l’àmbit immobiliari van adreçats principalment a agents de la propietat immobiliària, propietaris d’immobles i, en general, a totes aquelles persones físiques o jurídiques que tenen una forta vinculació amb el món immobiliari, de la qual els deriva una gran responsabilitat.

El nostre objectiu és contribuir a un eficaç, ràpid i correcte assessorament de l'entorn legal que comporta tota operació immobiliària.
 
QUÈ ÉS EL PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

Un servei permanent d’assessorament jurídic i de gestió documental de les transaccions en l’àmbit immobiliari.

PER QUÈ CONTRACTAR EL PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

Per a tenir la seguretat jurídica que totes aquelles transaccions immobiliàries que s’hagin de realitzar siguin formalitzades o documentades correctament, evitant així eventuals riscos o perjudicis per les parts implicades.

Perquè es simplifica i agilitza el procés de fer una consulta legal, donat que amb una trucada telefònica, o enviant un e-mail o fax,  el client obté una resposta ràpida per part d’advocats experts en la matèria.

AVANTATGES DEL PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

 • Poder estar en connexió de forma permanent amb el seu departament jurídic per tal l’obtenir resposta immediata als dubtes que li sorgeixin en l’exercici de la seva activitat immobiliària
 • Poder comptar amb un servei de redacció i revisió d’aquells documents necessaris per tal de formalitzar qualsevol operació immobiliària que es dugui a terme en la gestió diària de la seva activitat
 • Mitjançant aquest pack, podrà oferir als seus clients un servei professional supervisat en tot moment per un equip d’advocats


SERVEIS QUE INCLOU EL PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

 • Assessorament jurídic associat als processos de compra, venda, lloguer, permuta d'immobles o a qualsevol altra operació immobiliària
 • Assessorament de les implicacions fiscals inherents a tota operació immobiliària (Impost sobre Plusvàlues, Impost de Transmissions Patrimonials, Impost sobre la Renda de no Residents)
 • Redacció i revisió de tot tipus de contractes i documents immobiliaris (arres, compra-venda, paga i senyal, permuta, notes d’encàrrec, etc.)
 • Redacció, supervisió i renovació de contractes d’arrendament d’habitatges, de negocis, de places de garatge, etc.
 • Assessorament legal vers les Comunitats de Propietaris administrades per l’agent immobiliari
 • Requeriments a llogaters morosos
 • Requeriments pel compliment o incompliment de les clàusules contractuals
 • Redacció o supervisió de notificacions d’increments de renda per revisió de l’IPC