Serveis Destacats

abc

Línia legal
En la societat actual, les empreses, cada dia més necessiten comptar amb un assessorament que les ajudi a enfocar i resoldre tots aquells assumptes que tenen una transcendència legal. ABC Assessors i Consultors, pensant en la necessitat d’aquest assessorament permanent, hem creat LINIA LEGAL, per poder donar resposta ràpida a tots els dubtes que es puguin generar en el tràfic jurídic...

Veure més

 
abc

Pack d'assessorament i gestió laboral
Davant la necessitat de millorar la gestió laboral de les empreses i per tal d’evitar implicacions i conseqüències negatives d’una possible mala pràctica en la mateixa, ABC Assesors i Consultors hem creat el Pack d'assessorament i gestió laboral, de quota fixa mensual, per tal de tenir la seguretat de gestionar tots els procediments laborals segons la normativa vigent i estar permanentment actualitzat...

Veure més

 
abc

Pack de gestió de nòmines
Davant la necessitat de millorar la gestió laboral de les empreses i per tal d’evitar implicacions i conseqüències negatives d’una possible mala pràctica en la mateixa, ABC Assessors i Consultors hem creat el Pack de gestió de nòmines de quota fixa mensual, per tal de tenir la certesa que tots els documents laborals s’elaboren correctament cada mes...

Veure més

 
abc

Pack integral de gestió laboral i nòmines
Per aquelles empreses que volen externalitzar la totalitat de la gestió laboral, inclosa l'elaboració mensual de les nòmines, ABC Assessors i Consultors hem creat el Pack integral de gestió laboral i nòmines, de quota fixa mensual, per tal de tenir la certesa que tots els documents laborals s'elaboren correctament...

Veure més

 
abc

Pack d’assessorament comptable-fiscal
Un servei permanent a les empreses d’assessorament sobre els procediments comptables i fiscals, de revisió dels mateixos, així com la preparació i presentació dels comptes anuals i de les declaracions tributàries. Aquest servei és adequat per aquelles empreses que, per les seves dimensions, tot i comptar amb un departament propi de comptabilitat, necessitin una eina...

Veure més

 
abc

Pack de gestió comptable-fiscal
Un servei d’externalització dels procediments comptables i fiscals de l’empresa que engloba tant la gestió diària de la comptabilitat com la preparació i presentació dels comptes anuals i de les declaracions fiscals.
Aquest servei és adequat per aquelles empreses que, per les seves dimensions, no disposen d’un departament comptable i per tant necessiten externalitzar...

Veure més

 
abc

Pack d'assessorament i gestió fiscal
Un servei que engloba tant l’assessorament en matèria fiscal, com la preparació i presentació de totes les declaracions tributàries d’obligat compliment per a l’empresa.
Perquè permet a l’empresa, donada la complexitat tècnica que requereix la preparació de les declaracions fiscals, tenir la certesa que les mateixes s’efectuen correctament, d’acord amb la legislació vigent...

Veure més

 
abc

Pack Pime
L’externalització de determinades àrees funcionals és un tema actual que s’ha fet cada cop més atractiu pels empresaris.
Permet la reducció de despeses directes mitjançant la contractació de serveis especialitzats que no afecten a l’activitat principal de l’empresa, l’alliberament de recursos, així com un increment en la qualitat dels serveis externalitzats...

Veure més

 
abc

Constitució de societats (Formalitats i Requisits)
L’evolució que ha tingut el Principat d’Andorra a nivell legislatiu en els darrers anys i que continua en l’actualitat, està situant el nostre país en una economia cada vegada més oberta i en un àmbit fiscal on s’introdueix la tributació indirecta i directa tant de persones físiques com jurídiques...

Veure més

 
abc

Constitució de societats (Societats Holding, Trading i altres)
Amb l’entrada en vigor de la Llei de l’Impost sobre societats, així com d’altres impostos directes i indirectes, el Principat d’Andorra ha iniciat una estratègia per tal d’harmonitzar la seva fiscalitat amb altres països de la Unió Europea. Andorra ha deixat enrere l’etiqueta de paradís fiscal per esdevenir un país competitiu...

Veure més

 
abc

Solucions Emprenedors
Els emprenedors són l’element dinamitzador de l’economia, essent necessari generar contínuament bones idees i convertir-les en productes i serveis amb èxit comercial al mercat.
Els emprenedors, per tal d'assolir els seus objectius, necessiten un pla d’empresa i un bon assessorament...

Veure més

 
abc

Diagnòstics d'empresa (Diagnòstic laboral)
El diagnòstic consisteix en l'elaboració d’un informe, emès després d’haver revisat tota la documentació i procediments laborals portats a terme per l’empresa, quin exposa les possibles irregularitats, indicant les mesures que hauria de tenir en compte l’empresa per a corregir aquestes eventuals deficiències detectades, sempre en base a la normativa laboral vigent...

Veure més

 
abc

Diagnòstics d'empresa (Diagnòstic comptable-fiscal)
El diagnòstic consisteix en l'elaboració d’un informe, emès després d’haver revisat tota la documentació i procediments comptables i fiscals portats a terme per l’empresa, quin exposa les possibles irregularitats, indicant les mesures que hauria de tenir en compte l’empresa per a corregir aquestes eventuals deficiències detectades, sempre en base a la normativa comptable i fiscal vigent...

Veure més

 
abc

Demora gestió
Si bé és important que les empreses incrementin al màxim el volum de vendes del seu negoci, tant o més important és assegurar-se el cobrament de les seves factures i disposar d’una cartera de clients amb el mínim nivell de morositat possible.
Moltes empreses tenen reticències lògiques a iniciar una reclamació a un client que no els ha pagat la factura, per por a perdre’l...

Veure més

 
abc

Pack immobiliari
Des d’ABC Assessors i Consultors, pensant en la necessitat d’oferir un servei d’assessorament immobiliari específic per a donar solució als dubtes o dificultats que es deriven de les transaccions que es produeixen en el mercat immobiliari, tant a nivell jurídic com a nivell fiscal, hem creat el PACK D’ASSESSORAMENT I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA...

Veure més

 
abc

Residències sense treball
Donada la situació estratègica i fiscal del Principat d’Andorra, aquest país ofereix un gran atractiu per a totes aquelles persones amb rendes elevades que desitgin obtenir la residència fiscal a Andorra sense necessitat de treballar en el país. La condició de resident a Andorra permet al titular gaudir...

Veure més

 
abc

Consultes on-line
ABC Assessors i Consultors oferim el servei de resolució de consultes legals, econòmiques i fiscals, a través de la pàgina web. D’una manera fàcil, còmoda i ràpida, obtindrà una resposta per escrit als seus dubtes, sense necessitat de desplaçar-se a les nostres oficines...

Veure més